Stagnerande skördar och orsakerna bakom dessa har varit ett hett samtalsämne under många år. Den som tog upp ämnet först i Sverige var Torbjörn Lovang, Lovang Lantbrukskonsult, som hade sett vikande avkastning bland de företag han arbetade med och även lyfte normskördarnas utveckling. ­Ut­vecklingen bekräftades av liknande trender i ­exempelvis Storbritannien. Läs mer...


Rent utsäde och möjlighet att kunna skydda det är viktigt. Samtidigt ligger kemisk betning alltjämt i skottgluggen, något som resulterat i brist på verksamma preparat. Biologisk betning har visat sig fungera men kommer det något nytt? Läs mer...


Dagligen serveras en mängd livsmedel inom den offentliga sektorn i Sverige. Maten som serveras beställs av tjänstemän utifrån politikernas instruktioner. Men vem kontrollerar att inköpen stämmer med de politiska besluten? Läs mer...


Debatt
Hotat landsbygdsföretagande
”Det är dags att stå upp för den privata äganderätten och företagandet på landsbygden” Läs mer...


Byggnadsstipendium

Framtidens mjölkladugård
– belönad med Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium

Den nya mjölkladugården på Nöbble gård i Rockneby strax norr om Kalmar blev årets stipendiat när Lantbrukets Affärer för elfte gången delade ut sitt byggnadsstipendium.

Läs mer...


LA Mjölk
Framtidens ­smartaste stallbyggnader
Typritningar och systemlösningar för lantbruksbyggnader är inget nytt. Läs mer...


Teknik

 
Framtidens ­smartaste stallbyggnader
Typritningar och systemlösningar för lantbruksbyggnader är inget nytt.
Viktiga vägval ­väntar på Orraryd
”Med tanke på de investeringar vi nyss gjort kan det verka lite motsägelsefullt att satsa på en ny storladugård”
Priset som signal
”Vi kan konstatera att det inte bara varit en signal utan också ett effektivt verktyg”
Orimlig ­miljölagstiftning
”Lantbruket skapar den ­kanske viktigaste ekosystem­tjänsten av alla, nämligen mat”
Identitet och känslor styr lantbrukare som entreprenörer
När olyckan är framme: Ur askan växer nya möjligheter
Skyddet av vattnet: En glidning mot allt ­större inskränkningar

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>